DDD služby v Banskej Bystrici na čísle:

0905 573 147

deratizácia Banská Bystrica - likvidácia potkanov deratizácia Banská Bystrica - likvidácia hlodavcov deratizácia Banská Bystrica - likvidácia hmyzu deratizácia Banská Bystrica - likvidácia mikroorganizmov

Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia v Banskej Bystrici

Mišura s.r.o.Firma pôsobiaca na trhu od 1998 Vám ponúka deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu. Zároveň vykonávame aj obhliadku priestorov pred začatím práce.

Volajte na číslo: 0905 573 147 - sme vám k dispozícii!

Pracujeme s najnovšími a najúčinnejšími prípravkami, vyvinutými špičkovými svetovými koncernami. Všetky prípravky majú atest Hlavného hygienika MZ SR.
Prípravky účinkujú veľmi razantne na škodlivý a obtiažny hmyz, hlodavce a iné živočíchy.

Poskytujeme komplexné služby, ktoré vám zabezpečia hygienický domov.

DDD služby

Deratizácia

- ničenie epidemiologicky závažných hlodavcov

Dezinsekcia

- ničenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov

Dezinfekcia

- ničenie choroboplodných zárodkov a plesní

Obhliadka priestorov pred začatím práce


Zbavte sa škodcov a starostí s ich likvidáciou!
Kontaktujte firmu Mišura s.r.o. - ochotne vám poradíme
a pomôžeme.

deratizácia Banská Bystrica - dezinsekcia